Languages

Oltář kostela na Boží hoře u Žulové (1939)

description

Černobílá pohlednice s pohledem na oltář a část lodi kostelíku na Boží hoře (Gottesberg) u Žulové. Detail na novogotický oltář a dřevěný lustr. Dole text "Friedberg i. Schles. 1939". Na zadní straně soukromý text z r. 1943, razítko poštovny v Javorníku a razítko vydavatele.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka
subcollection
Historická
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice
type
Historické sbírky
accession number
27/92
alternate name
Friedberg i. Schles. 1939
dating
20. století, 1939
publisher
Bruno Klamt, Friedeberg
origin
Olomoucký kraj, Žulová / Friedeberg
dimension
13,9 x 9 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces
media type
pohlednice
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 9.804

similar subjects