Languages

Grotta se soškou Panny Marie pod Boží horou u Žulové (50. léta 20. století)

description

Černobílá fotografie vydaná jako pohlednice. Na snímku grotta se soškou P. Marie pod Boží horou nad Žulovou. Dole text: "Mariengrotte am Gotteshausberg bei Friedberg" a pod snímkem rukou perem dopsán německý text. Na zadní straně rukopisný text, berlínská známka, razítko fotografa/vydavatele a tužkou "Fri 59". Původní datace dle Brachtla 40. léta, dle místa vydání (bavorský Reichling, kde se Klamt zřejmě usadil po válce) spíše 50. léta, jak udává poznámka tužkou na zadní straně.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka
subcollection
Historická
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice
type
Historické sbírky
accession number
27/92
alternate name
Mariengrotte am Gotteshausberg bei Friedberg
dating
20. století, 50. léta 20. století
publisher
Bruno Klamt, Friedeberg
origin
Olomoucký kraj, Žulová / Friedeberg
dimension
14,3 x 9,5 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces
media type
pohlednice
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 9.805

next subjects