Languages

Grotta se soškou Panny Marie pod Boží horou u Žulové (40. léta 20. století)

description

Černobílá pohlednice se snímkem na umělo grottu se sochou P. Marie na konci křížové cesty vedoucí ze Žulové na Boží horu (Chrámový vrch). Dole text Mariengrotte am Gotteshausberg bei Friedeberg. Na druhé straně razítko pošty v Žulkové z roku 1942, soukromý text a razítko fotografa/vydavatele.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka
subcollection
Historická
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice
type
Historické sbírky
accession number
27/92
alternate name
Mariengrotte am Gotteshausberg bei Friedeberg
dating
20. století, kolem r. 1942
publisher
Bruno Klamt, Friedeberg
origin
Olomoucký kraj, Žulová / Friedeberg
dimension
14 x 8,9 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces
media type
pohlednice
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 9.808

next subjects