Languages

Grotta se soškou Panny Marie pod Boží horou u Žulové

description

Černobílá pohlednice (bez předtištěné adresy) s pohledem na část grotty se seškou P. Marie na Boží hoře nad Žulovou. V pravé polovině detail na sošku ve výklenku (ze snímku H/JE 9.805 nebo 9.808). Klamt je autorem snímku, jehož detail je využit v pravé polovině pohlednice.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka
subcollection
Historická
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice
type
Historické sbírky
accession number
27/92
dating
20. století
publisher
Bruno Klamt, Friedeberg
origin
Olomoucký kraj, Žulová / Friedeberg
dimension
13,9 x 9 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces
media type
pohlednice
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 9.809

next subjects