Languages

Adolf, Turínský biskup

description

Adolphus Episcop. Taurinensis.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Balzer, Jan Jiří / Hickel, Anton
dating
18. století, 2. polovina 18. století
origin
Hlavní město Praha
dimension
Výška: 16,5 cm, Šířka: 11,1 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Jan Pařez
key words
biskupové, arcibiskupové, církevní hodnostáři, Turci, Turek, Turkové
inventory number
GS 3351

next subjects