Languages

Listina královny Kunhuty

description

Kunhuta, královna česká, daruje na žádost svého manžela Přemysla Otakara II. patronátní právo ke kostelu v Budči vyšehradské kapitule. Pergamenová listina s pečetí vydavatelky přivěšenou na hedvábných nitích.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka pergamenových listin - A, B
type
Archiválie
dating
13. století, 15.7.1262
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Pergamen
technique
Rukopis
inventory number
ANM, Sbírka pergamenů A25, Praha 15. 7. 1262

similar subjects