Languages

Sv. Václav z Proseku

description

Řezba zobrazuje stojící postavu světce na oblém podstavci s nakročenou levou nohou v tradičním ikonografickém pojetí - ve zbroji, v levé ruce přidržuje štít a v pravé třímající dnes nedochované kopí. Přes ramena má sv. Václav přehozen zlatý plášť s červeným rubem sepnutý na prsou a na hlavě má nasazenou knížecí čapku, oděn je do plátového brnění s náznakem žeber na předním plechu, pásovým šorcem se šosy, mezi nimiž je vidět spodní kroužková suknice a obut do tzv. medvědích tlap. O tom, že byla socha sv. Václava určena pro prostor kostela sv. Václava na Proseku, netřeba pochybovat, vzhledem k souladu námětu s patrociniem kostela. Její původní funkce v rámci sakrálního prostoru bohužel není zcela jistá. Interiér původně románského kostela prošel během své historie mnohými proměnami. Je možné, že řezba sv. Václava pochází z některého ze starších, vyměněných oltářů a mohla být jako jediná pietně uchovávána vzhledem k zobrazení titulárního světce. Skutečnost, že socha je opracována ze všech stran, ale napovídá, že socha mohla fungovat jako solitér, umístěný někde v rámci chrámového prostoru. Otázka po objednavateli díla také zůstává nezodpovězená. Nejspíše se jednalo o osobu utrakvistického vyznání, protože v předpokládané době vzniku držela kostel v užívání strana podobojí, konkrétně farnost u sv. Martina ve zdi.

institution
Muzeum hlavního města Prahy
subcollection
Historická podsbírka
fund
Umění
type
Historické sbírky
dating
16. století
origin
Česká republika, západní Čechy?
dimension
v. 89 cm
material
Dřevo, dřevo (lípa?)
technique
polychromie (původní?)
copyright
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
inventory number
H009661

similar subjects