Languages

Kresba kolorovaná. Portrét sedící dámy.

description

Kolorovaná kresba. Portrét polopostavy sedící, přibližně třicetileté dámy na čalouněném křesle. Tělo natočeno doprava, do klína volně položené, sepjaté ruce. Žena oděna v světlých šatech, navrch s černým průhledným krajkovým pláštíkem, který odhaluje výšivku dlouhých rukávů šatů. Na krku černá sametová mašle s broží. Pod nakadeřenou, dozadu splývající krajkou s modrým lemem má žena tmavé vlasy, uprostřed s pěšinkou. Pozadí tvoří neutrální roh místnosti. Signatura tužkou v pravém dolním rohu částečně zakryta adjustací. Snad "Kittner(?)". Rám s plochými lištami s dýhovým obložením s tmavě zvýrazněnými konturami a nárožnicemi. Na rubu mimo evidenčního štítku a znaků památkové péče je vlevo dole nalepen vlastnický štítek Huberta Ludwiga hraběte de la Fontaine a d’Harnoncour-Unverzagt (1789-1846) s rodovýmheraldickým motivem: dvojice chrtů přidržuje štítek se dvěma zkříženými kopími a textem: "HUBERT C. DE LAFONTAIGNE GRAF VON HARNONCOUR-UNVERZAGT". Dále na rubu hůře čitelný otisk razítka patrně rámařské firmy s textem "ADOLF SEIDL ...". Autorem kresby je pravděpodobně brněnský miniaturista Patricius Kittner (1809 - 1900). Totožnost portrétované ženy je dosud neznámá, pouze lze odovodit souvilost s proveniečním znakem na rubu adjustace. Vyloučit nelze i "pouhé" vlastnictví kresby známým sběratelem umění hrabětem de d’Harnoncour, bez nějakých příbuzenských vztahů k portrétované. Hrabě vytvořil základ cenné sbírky umění na zámku v Hrotovicích na Vysočině.

institution
Státní hrad Švihov
subcollection
Mobiliární fond Švihov
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Kittner Patricius (1809 - 1900)
dating
19. století, 2. třetina
origin
Evropa, Rakousko
dimension
šířka 21 cm (list), výška 25 cm (list), výška 19 cm (potištěná plocha), šířka 14,5 cm (potištěná plocha), výška 29 cm (rám), šířka 25 cm (rám), šířka 2,1 cm (lišta), hloubka 1 cm (lišta)
material
Karton, barva
technique
Kresba, kolorovaná
original owner
Spaunová Bedřiška. Později sběrny Lnáře a Švihov.
inventory number
SV00528a

similar subjects