Languages

Listina o věnu

description

Zdislav z Tomic prohlašuje, že přijal od Heřmana z Kunžaku 100 kop grošů jako věno své manželky Kunky, a slibuje, že je nebude požadovat znovu. Zajištění věna bylo pro nevěstu ve středověku velmi důležité zejména pro případ jejího ovdovění – pergamenovou listinu potvrzují svými pečetěmi ženich-vydavatel a šest svědků.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka pergamenových listin - A, B
type
Archiválie
dating
14. století
origin
Hlavní město Praha, České země
material
Pergamen
technique
Tuš
inventory number
ANM, Sbírka pergamenů A154, inv. č. 1

next subjects