Languages

Povýšení Terezína na město

description

Císař Josef II. oznamuje povýšení města Terezína a Plesu [nyní Josefov] na královská svobodná města, přiznává jim všechny městské svobody a práva a stanoví podmínky pro stěhování obyvatel do těchto měst.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka patentů - E
type
Archiválie
dating
18. století, 1782
origin
Česká republika, České země
material
Papír
technique
Tuš
inventory number
ANM, Sbírka patentů E, inv. č. 1

similar subjects