Languages

Kamenná nátepní destička

description

Jedná se o typický prvek výbavy mužských hrobů kultury zvoncovitých pohárů v pozdním eneolitu (2. pol. 3. tisíciletí př. n. l.) sloužící k ochraně zápěstí proti tětivě luku.

institution
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
subcollection
Archeologie
fund
Archeologická sbírka
type
Archeologické sbírky
dating
Kultura zvoncových pohárů, 2. polovina 3. tisíciletí př. n. l. (eneolit)
period/culture
Kultura zvoncovitých pohárů
origin
Královéhradecký kraj, Svobodné Dvory
material
Kámen jako stavební surovina, Kámen
technique
Nezařazeno
inventory number
GT6V7782
previous subject next subject

similar subjects