Languages

Hradčany - krajinomalba v ochozu

description

Odkazem k české historii obecně a ke kulturní historii zvláště jsou rovněž krajinářské obrazy v ochozech dvorany a triptychy nad spojovacími schodišti navržené Juliem Mařákem. V ochozech jsou náměty olejových pláten, nalepených na stěny, památné hrady, jež reprezentují mytickou minulost, příchod křesťanství, dobu knížecí i významné šlechtické rody, nad schodišti významná místa související s českou vzdělaností.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Budovy historického muzea
fund
Architektura a výzdoba Historické budovy
group
Interiér budovy
subgroup 1
Malířská výzdoba interiéru
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Julius Mařák (1832 - 1899)
dating
19. století, 1898
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Plátno
technique
Malba
inventory number
HB-24

similar subjects