Languages

Tomáš Garrigue Masaryk - socha v Pantheonu

description

Hlavní obsah monumentálního Pantheonu tvoří velký soubor podobizen zasloužilých vědců, literátů, hudebníků, výtvarných umělců a architektů. Původní návrh byl předmětem mnohých diskusí a výsledná podoba podléhala úpravám, vyjímání a doplňování podle proměnlivých hledisek, jež přinášely historické výkyvy zdejších politických poměrů. Ani novější velké sochy nepřinesly vždy bezproblémové hodnoty, zejména jedná-li se o druhotně použité odlitky exteriérových pomníků, u nichž se předpokládá větší odstup diváka a výrazné uplatnění siluety. Taková je socha Tomáše Garrigua Masaryka (1931) od profesora pražské akademie Otakara Španiela, který zde mohl pouze omezeně projevit svůj pověstný smysl pro detail.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Budovy historického muzea
fund
Architektura a výzdoba Historické budovy
group
Interiér budovy
subgroup 1
Plastická výzdoba interiéru
type
Sochařství
subject author
Otakar Španiel (1881 - 1955)
dating
19. století, 1931
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Bronz
technique
Kovolitectví
literature
KSANDR, K. - ŠKRANC, P. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy, Praha: Gallery 2001
inventory number
HB-56

similar subjects