Languages

Jan Hus - socha v Pantheonu

description

Hlavní obsah monumentálního Pantheonu tvoří velký soubor podobizen zasloužilých vědců, literátů, hudebníků, výtvarných umělců a architektů. Původní návrh byl předmětem mnohých diskusí a výsledná podoba podléhala úpravám, vyjímání a doplňování podle proměnlivých hledisek, jež přinášely historické výkyvy zdejších politických poměrů. Nejzajímavější zůstává psychologicky pojatá postava Jana Husa (1938) Věry Ducháčkové-Beránkové, která se celkem úspěšně pokouší dosáhnout působivého kompromisu mezi starší představou o velkém kazateli (asketická štíhlost) s novějšími poznatky o jeho pravděpodobné podobě (bezvousá tvář).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Budovy historického muzea
fund
Architektura a výzdoba Historické budovy
group
Interiér budovy
subgroup 1
Plastická výzdoba interiéru
type
Sochařství
subject author
Věra Ducháčková-Beránková (narozena 1909)
dating
20. století, 1938
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Bronz
technique
Kovolitectví
literature
KSANDR, K. - ŠKRANC, P. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy, Praha: Gallery 2001. SRŠEŇ, Lubomír. Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Průvodce. Praha: Národní muzeum 1999.
inventory number
HB-57

similar subjects