Languages

Antonín Frič - busta nad hlavním schodištěm

description

Dalším monumentálním sochařským souborem je sedmnáct bust osobností, které se v průběhu existence muzea zasloužili svou odbornou či organizační prací a zejména svými velkorysými dary a odkazy o vznik, růst a uspořádání muzejních sbírek. Jejich umístění před pilíře ochozu druhého patra připomíná poněkud triforiovou portrétní galerii v katedrále sv. Víta. Nejpočetněji jsou zde zastoupeni sochaři Bohuslav Schnirch, Antonín Popp, Stanislav Sucharda, Bohumil Vlček a Čeněk Vosmík. Záměr čestné portrétní galerie sice nebyl dovršen, ale i tento konečný výsledek představuje ve svém úhrnu i v jednotlivostech jeden z nejkvalitnějších sochařských výkonů ve výzdobě muzea. Lze proto jen litovat, že umístění těchto nadživotních plastik, jakkoli čestné a vhodně korunující velkolepý prostor dvorany, dovoluje návštěvníkům pouze nedostatečně ocenit zblízka jejich sochařské kvality.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Budovy historického muzea
fund
Architektura a výzdoba Historické budovy
group
Interiér budovy
subgroup 1
Plastická výzdoba interiéru
type
Sochařství
subject author
Václav Markup (1904 - 1995) podle Bohumila Kafky (1878 - 1942)
dating
19. století, 1932
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Bronz
technique
Kovolitectví
literature
KSANDR, K. - ŠKRANC, P. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy, Praha: Gallery 2001. SRŠEŇ, Lubomír. Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Průvodce. Praha: Národní muzeum 1999.
inventory number
HB-89
previous subject next subject

similar subjects