Languages

Alegorické postavy Práce a Píle

description

Epizodně, ale umělecky velmi úspěšně se při sochařském dotváření hlavního průčelí uplatnil profesor pražské uměleckoprůmyslové školy Josef Mauder. Vchod do muzejní budovy zvýraznil dvěma sedícími mužskými personifikacemi Přírodních a Humanitních věd, jež se svou oduševnělou vážností poněkud odlišující od chladně formalizovaných Wagnerových postav na rampě. K nim připojil ještě protějškové reliéfy Práce a Píle nad okny středních rizalitů bočních fasád.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Budovy historického muzea
fund
Architektura a výzdoba Historické budovy
group
Exteriér budovy
type
Sochařství
subject author
Josef Mauder (1854 - 1920)
dating
19. století, 1887
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Kámen jako stavební surovina
technique
Kamenosochařství
literature
KSANDR, K. - ŠKRANC, P. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy, Praha: Gallery 2001
inventory number
HB-103
previous subject next subject

similar subjects