Languages

Nábojový elektromotor Josefa Sousedíka

description

Stejnosměrný pomaluběžný nábojový trakční elektromotor pro automobil. Na rozdíl od běžných konstrukcí je u tohoto motoru kotva vnější. Je unášena předním a zadním víkem motoru, která se otáčejí spolu a jsou uložena na kuličkových ložiskách nasunutých na masivním nosném dutém čepu, na němž je rovněž nasunut stator. Na předním víku motoru je upevněn plochý komutátor a spolu s kartáči zakryt dalším těsným víkem. Přívody ke kartáčům i ke statoru jsou vedeny dutým centrálním čepem. Vlastní motor je prachotěsný; přední i zadní bronzová víka dosedají těsně na plechy vnější kotvy a tím vnitřek motoru zcela uzavírají. Tento exemplář motoru byl určen pro přední řiditelná kola. Disk kola se montoval přímo na víko kartáčů. Takovýmito čtyřmi motory u každého kola byl opatřen Sousedíkův experimentální elektromobil.

institution
Národní technické muzeum
subcollection
Věda a technika
fund
Vynálezci a vynálezy
type
Technika
dating
20. století, 1930–1931
origin
Zlínský kraj, Josef Sousedík, elektrotechnická továrna Vsetín
material
Bronz
technique
Kombinovaná technika
inventory number
11261

similar subjects