Languages

Fotoreprodukce první heliogravury K. Klíče

description

První heliogravuru zhotovil K. Klíč během silvestrovské noci v roce 1879 ve Vídni a její uveřejnění vyvolalo mimořádný zájem odborné tiskařské, fotografické a vydavatelské veřejnosti a Klíč za své „úsilí na poli heliogravury…“ získal v témže roce od vídeňské Fotografické společnosti stříbrnou Voightländerovu medaili. Postup heliogravury si K. Klíč nenechal nikdy patentovat a během následujících let osobně pomáhal tuto tiskovou techniku zavádět v řadě evropských tiskáren.

institution
Národní technické muzeum
subcollection
Věda a technika
fund
Vynálezci a vynálezy
type
Technika
dating
19. století, 1897
origin
Česká republika
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
1541/1

similar subjects