Languages

Hranol tuhy

description

Tuha ve formě hranolu (kvádru). Užší plochy křížem zdrsněné.

institution
Regionální muzeum v Českém Krumlově
subcollection
Technicko-průmyslová sbírka
type
Umělecké sbírky
dating
19. století, Kolem roku 1900
origin
Jihočeský kraj, Český Krumlov
dimension
11, 5 x 11, 5 x 7, 5 cm
material
Grafit, Tuha
inventory number
H 3027

next subjects