Languages

Hlasy a ohlasy (21. a 22. 2. 1990)

description

Připravili Karel Friedrich a Jozef Spišiak - akce firmy Baťa ve Zlíně; OF ve Zlíně - trestní oznámení na Agrokombinát Slušovice; Nezávislé kulturní středisko Archa ve Zlíně - prodej knih nakladatelství Rozmluvy; K přítomnosti sovětských vojsk v ČSSR - zpráva Jana Suchomela o situaci v Lázních Bohdaneč; Fórum spravedlnosti VPN v Košicích; Zpráva Márie Komárové o situaci KS-VB na východním Slovensku; K finančním aspektům podnikání ve stavebnictví; Nový deník Moravsko-slezský den v Ostravě; Národnostní menšiny v ČSSR - rozhovor Jana Suchomela s Ing. Pavlem Hajnyšem a Dr. Štrosovou ze Svazu Němců v Československu; Sjezd členů PTP v Praze - rozhovor se Zdeňkem Štemberkem; Dopis biskupa Dr. Antonína Lišky účastníkům sjezdu PTP; Jan Polanský o dění v Nové Dubnici; K problematice StB; (Hlasy a ohlasy č. 312 a 313).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série V
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 1990
language
Čeština
origin
Česká republika, Čechy
material
Zvuk
media type
Zvuk
inventory number
V 316

similar subjects