Languages

Hlasy a ohlasy (23. a 24. 2. 1990)

description

Připravili Karel Friedrich a Jozef Spišiak - Vojenská komise OF k problematice vojenských kateder na okresech; Otevřený dopis studentů žurnalistiky Jindřichu Firajzlovi - ústřednímu řediteli Československé televize; K článku "Církve působící v ČSSR"; Rozhovor Jana Suchomela s Dr. Mojmírem Horynou ze Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan o jeho činnosti; Vyjádření Ing. Miroslava Kovaříka ze Svazu měst a obcí; Na otázky Jána Mlynárika odpovídá Dr. Michal Lakatoš; Poznámka Jána Rychtára k preferencím politických stran (čte Dáša Šebanová); K 21. výročí sebeupálení Jana Zajíce; Obnovení malého pohraničního styku s Polskem; Stav životního prostředí v Teplicích; O Augustinu Navrátilovi; Setkání Strany demokratického socialismu a Sociálně-demokratické strany na Slovensku - telefonuje Igor Cibula; Rozhovor Ludmily Vítkovičové s exulantem Karlem Kalendou z Kanady; Dopis Dr. Petra Živného ministru zahraničních věcí o akci "Jsme jeden národ"; Leták Slávka Popelky "Kam kráčíš, Československo"; (Hlasy a ohlasy č. 314 a 315).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série V
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 1990
language
Čeština
origin
Česká republika, Čechy
material
Zvuk
media type
Zvuk
inventory number
V 317

similar subjects