Languages

Hlasy a ohlasy (2. a 3. 3. 1990)

description

Připravili Karel Friedrich a Jozef Spišiak - zprávy VIA; Miloslav Kovařík o založení Svazu měst a obcí; Zpráva Sergeje Michaliče o Valném shromáždění KPV v Bratislavě; Vladimír Strutka o KPV; Josef Pelzner z Chebu o své persekuci; O novém volebním zákonu - komentář Jána Béra z Košic; Předvolební leták z Brna (podepsaný "Tiskové a informační centrum OF Brno") proti primátorovi Brna Ing. Pernicovi; O zanedbávání zdravotně-bezpečnostních předpisů v severních Čechách informuje p. Trmal z Chomutova; (Hlasy a ohlasy č. 320 a 321).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série V
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 1990
language
Čeština
origin
Česká republika, Čechy
material
Zvuk
media type
Zvuk
inventory number
V 320

similar subjects