Languages

František Pazderka jako voják v první světové válce

description

Voják na fotografii je oblečen do polního stejnokroje vz. 1908 v barvě štičí šedi, který používaly rakouské ozbrojené síly ve světové válce do roku 1916. Pak byly zavedeny stejnokroje vz. 1916 barvy polní šedi (Feldgrau), ke kterým se už nenosily kamaše, jaké má voják na snímku, ale ovinovačky a stojací límec byl nahrazen ležatým. Zmizely i barevné výložky na límci. Když se podíváme podrobně na fotografii, všimneme si, že vojákova čepice je výrazně tmavší než uniforma. U c. a k. rakousko-uherské pěchoty nic takového neexistovalo. Kromě společné armády byla však ještě rakouská c.k. zeměbrana a královská uherská zeměbrana (tzv. honvédi) zřízené po rakousko-uherském vyrovnání v r. 1868. Společná armáda a obě zeměbrany se lišily např. tím, že zeměbrany měly být nasazeny jen uvnitř rak.uh. říše, což se ovšem ve světové válce nedodržovalo, délkou presenční služby (u společné armády 3 roky, u zeměbrany 2) a uniformou, hlavně mírovou. Zatímco pěchota společné armády (k. u k. Infanterie) nosila v míru modrou uniformu a pluky se rozeznávaly podle barvy výložek a knoflíků, c. k . zeměbranecká pěchota (k.k. Lanwehrinfanterie) měla modré pouze blůzy, ale kalhoty a čepice byly tmavě šedé, výložky na límci a náramenících zelené a na náramenících bylo číslo pluku. Z předešlého textu by mělo plynout, že voják na snímku je dle tmavé (tmavošedé) barvy čepice a snad i nárameníků příslušníkem pěchoty c.k. zeměbrany. Zkusme vyvodit, ke kterému pluku zeměbrany (bylo jich 37) příslušel. Vzhledem k tomu, že rakousko – uherské ozbrojené síly se doplňovaly z předem stanoveného území (tzv. doplňovací okresy), neměl by to být velký problém. Z našeho regionu se doplňovaly dva pěší pluky. C. a k. 21. pěší pluk společné armády a c.k. 12. zeměbranecký pěší pluk. Území, z něhož se doplňoval ten druhý, se nazývalo „zeměbranecký doplňovací okres Čáslav“ a zahrnovalo tehdejší politické okresy Čáslav, Kutná Hora, Kolín, Český Brod, Nový Bydžov, Chotěboř, Německý Brod a Ledeč. Zboží se jistě do tohoto území vejde. V průběhu války byli sice vojáci zařazováni i k jiným tělesům, než ke svému mateřskému, ale s mnohaprocentní pravděpodobností byl František Pazderka vojákem čáslavského c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 12 – německy Landwehrinfanterieregiment Nr. 12 (LIR 12).

institution
Národní muzeum - Virtuální muzeum
subcollection
Moje monarchie
fund
Vojáci
type
Fotografie
dating
20. století, 1914-1916
origin
Česká republika, Rakousko-Uhersko
material
Papír
technique
Fotografický proces
inventory number
Soukromá sbírka Jiřího Víška 001

next subjects