Languages

Genealogie rodu pana Jana staršího Vojska z Bogdunččovic + kniha Tovačovského

description

Rukopis genealogie rodu pana Jana staršího Vojska z Bogdunovic od Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Obsahuje nalepený kvaš s vyobrazením erbu pana Petra Vojska s textem, kvaš s vyobrazením genealogického erbovního stromu, dále vyobrazení erbů rytířů, knížat, biskupů, opatů, proboštů a kanovníků pocházejících ze slovanských národů dedikované jim a poté soustředěné na genealogii českých duchovních a světských pánů od pol. 8.století do konce 14.století s 6 akvarely vybraných erbů. Následuje tzv. erbovní pověst rodu Vojsků a genealogie rodu Vojsků s vyobrazením 12 erbů doplněné o genealogii rodu Viškovských s vyobrazením 10 erbů tohoto rodu a genalogii rodu Brodeckých s 4 erby. Text psal jediný písař, text v rámeku z jednoduché linky, vybraná slova v textu červeně. Část textu přeškrtána perem. Druhá část knihy tvořena opisem výkladu moravského zvykového práva tj. knihy Tovačovského Ctibora z Cymburka. Opis pořízen v roce 1612 Jakobem Fabriciem Lohlensiem, učitelem v Opavě. Vazba na dřevě hnědá useň zdobená slepotiskem, zlacená puncovaná ořízka, dvojice spon s čepelovitými štítky. Přední deska zdobena zlacenou dominantovou kompozicí. V horní polovině volného pole vtlačeno KNIZKA TOWACOVSKEHO. V dolním rámu bordury zlaceno 1611

institution
Severočeské muzeum v Liberci
subcollection
Staré tisky
type
Knihy, periodika a tiskoviny
subject author
Anonym, Jakob Fabricius Lohlens
dating
17. století, 1611
origin
Bez určení
dimension
28,5 cm x 21 cm
material
Papír, papír, dřevo, useň hnědá
technique
Rukopis, Rukopis, malba
photo author
Dománková
inventory number
ST1615

similar subjects