Languages

Mísa na nožce

description

Mísa na nožce s výjevem z historie Coriolanovy. Coriolanova matka v čele poselstva římských žen jde obměkčit syna, aby upustil od zničení Říma. Výjev zachycuje setkání obou před stany. Vlevo přihlíží skupinka římských vojáků, vpravo čtyři ženy. Malováno modře, odstíny zelené a žluté, fialovým a hnědočerným mangánem a bíle. Na spodu okraje tři žluté linky. Na dně nápis: CORIOLANO ROMANO.

institution
Severočeské muzeum v Liberci
subcollection
Porcelán a keramika
type
Porcelán a keramika
subject author
Avelli Francesco Xanto
dating
16. století, kolem roku 1540
origin
Itálie, Urbino
dimension
průměr 26 cm
material
Majolika
technique
Malba
photo author
M.Dománková
inventory number
PK0018

next subjects