Languages

Jasiňa, Strukivská zvonice

description

Nepopsaná fotografie. Jasiňa, Strukivská zvonice

institution
Slovanská knihovna
subcollection
Speciální sbírky
fund
Hůlka Rudolf - sbírka fotografií a archivních dokumentů
group
Fotografie z Podkarpatské Rusi
type
Fotografie
subject author
Rudolf Hůlka (1887-1961)
dating
20. století, 1921
origin
Ukrajina, Podkarpatská Rus, Jasiňa
dimension
11,5 cm x 9 cm
material
Sklo
technique
Fotografický proces
media type
Perokresba, negativ
literature
Opleštilová, Hana a Babka, Lukáš: Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887-1961) = The lost world of Subcarpathian Rus' in the photographs of Rudolf Hůlka (1887-1961). Praha: Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2014.
key words
Hůlka, Podkarpatská Rus, Jasiňa
inventory number
T-H-1-368

next subjects