Languages

Fragment keramického džbánu

description

Horní část džbánu s uchem z okrové hrnčiny. Zdobeno červenými horizontálními a šikmými linkami. Neglazováno. Okraj lomu zarovnán sádrou.

institution
Státní hrad Litice
subcollection
Mobiliární fond Litice
type
Archeologické sbírky
dating
15. století, 2. polovina
origin
Evropa, střední, Čechy
dimension
výška 12,6 cm, šířka 17,5 cm, průměr 9,8 cm (okraje)
material
Keramika
technique
Vypalování, hrnčířský kruh
original owner
Litice
literature
NEKUDA, Vladimír - REJCHERTOVÁ, Květa: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Moravské museum, Brno 1968. VAŘEKA, Pavel: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách. (in) Archeologické rozhledy 50.
inventory number
LT00011

next subjects