Languages

Medaile za vynikající práci pro Ninu Jirsíkovou

description

Dokument oznamující Nině Jirsíkové, že v Praze dne 30. dubna 1943 jí president Československé republiky uděluje vyznamenání za vynikající práci. Dokument je podepsán tehdejším ministrem školství Františkem Kahudou. Na reversu vyznamenání je číslo jejího občanského průkazu, otisk originálu medaile a razítkem Úřadu předsednictva vlády Československé republiky. Bronzová medaile oválného tvaru, na níž je vyobrazen srp a kladivo jakožto symbol moci Komunistické strany ČSR a pod ním je vyryt nápis Za vynikající práci. Na druhé straně je nahoře vyobrazena pěticípá hvězda a pod ní je vyryt nápis ČSR. Medaile je zavěšena na modrý pruh látky uprostřed opatřený dvěma červenými proužky a sepnutý dvěma bronzovými sponami. Medaile je opatřena číselným cejchem 3880 a obdržela ji herečka Nina Jirsíková. Medaile je zavěšena na modrý pruh látky uprostřed opatřený dvěma červenými proužky. Medaile byla udělována na základě vládního nařízení 30/1951 sb. Toto vyznamenání se propůjčovalo osobám, které se vynikající údernickou prací a trvalými mimořádnými výkony staly vzorem v plnění úkolů a získaly další pracovníky k následování nebo těm, kdo svou vynikající činností přispěli k rozvoji vědě, kultury nebo techniky. Na návrh vlády bylo vyznamenání propůjčováno prezidentem republiky. Současně s tím byl udělován diplom a průkazka jako doklad k nošení vyznamenání. Mohlo však být udělováno i celému kolektivu. Toto konkrétní však obdržela herečka Nina Jirsíková 30. dubna 1958. Avers Stanov vyznamenání za vynikající práci, které se propůjčovalo lidem, jež byli v očích KSČ předními bojovníky za socialistickou výstavbu, dále těm, kdo byli vzory údernického využití technických možností a podstatně přispívali ke zvýšení výrobnosti práce, nebo těm, kdo se zvlášť zasloužili o rozvoj vědy, kultury nebo techniky. Na návrh vlády bylo vyznamenání propůjčováno prezidentem republiky. Současně s tím byl udělován diplom a průkazka jako doklad k nošení vyznamenání. Mohlo však být udělováno i celému kolektivu. Za tím následuje podrobný popis, jak vypadá samotná medaile, kterou Nina Jirsíková dostala. Je zde uvedeno, kde se toto vyznamenání má nosit, jaké je jeho postavení v řadě dalších ocenění a v úvahu je vzat i fakt, co se s vyznamenáním stane, zemře-li jeho nositel. Na aversu vyznamenání je popsáno, za jakých okolností oceněná Nina Jirsíková musí případně vyznamenání vrátit a co má dotyčná dělat, bude-li li jí vyznamenání odcizeno.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Divadelní sbírka
fund
Osobnosti
group
Nina Jirsíková
subgroup 1
Doklady a ocenění
type
Odznaky a medaile
dating
20. století, 30.4.1958
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír, Papír, kov, tkanina
technique
Tisk
inventory number
H6p15/79_14

next subjects