Languages

Erbovní deska Oldřicha Cetryse z Kynšperka a Barbory z Rottalu

description

Torzo erbovní desky s okrajem zdobeným plastickým zubořezem. Dochovala se pouze spodní část se dvěma v hlubokém reliéfu vytesanými renesančními štíty opatřenými nahoře rolverky. Heraldicky pravý štít Oldřicha Cetryse nese figuru čelně postavené býčí hlavy, v levém štítě Oldřichovy ženy Barbory je heroldský kříž.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Podsbírka výtvarného umění
type
Umělecké sbírky
dating
16. století, 30. léta 16. století
origin
Moravskoslezský kraj, Opava, zámek
dimension
51,5 x 64,5 cm x 24 cm
material
Pískovec
technique
Kamenosochařství, Tesaný reliéf
original owner
Opavský zámek
literature
ŠOPÁK, Pavel a kolektiv, Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava, 2011, s. 292.
inventory number
U 623 B

similar subjects