Languages

Rašínova posmrtná maska

description

Bronzová busta a ruka, z posmrtné masky odlité, jsou součástí Rašínovy osobní pozůstalosti v Archivu Národního muzea. Jednatel Dr. Karel Domin žádá ministerstvo sociální péče, aby věnovalo do sbírek Národního muzea jeden odlitek posmrtné masky Aloise Rašína, kterou nechalo vyhotovit sochařem prof. Bohumilem Kafkou. Prezídium ministerstva sociální péče mu 28. února odpovídá, že jeho požadavek postoupilo k vyřízení ministerstvu financí, na jehož žádost byla maska pořízena.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Osobní fondy
group
Rašín Alois
type
Archiválie
dating
20. století, 28.2.1923
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Bronz, Bronz, papír
technique
Kombinovaná technika
inventory number
Archiv NM, Alois Rašín, inv. č. 1256, 1257; Archiv NM, RNM, 1923, č. 243, č. j. 171, Praha, 20. 2. 1923; 1923, č. 243, č. j. 196

next subjects