Languages

Pohřeb Františka Ladislava Riegra

description

Dne 3. března 1903 zemřel v Praze významný český politik a kulturní činitel JUDr. František Ladislav Rieger. Pohřeb 7. března vycházel jako vždy z Pantheonu Národního muzea za účasti nejvyšších představitelů a široké veřejnosti. Jednatel Společnosti Dr. Alfred Slavík vyzval k účasti všechny členy správního výboru i úředníky Muzea. Prezident Společnosti Jan hrabě Harrach se z Vídně pro nemoc omluvil, stejně jako JUDr. Bedřich Deym hrabě ze Stříteže. Při tak velkém shromáždění lidí bylo už tehdy pamatováno na zdravotnický dozor, který po celé trase z Muzea až na vyšehradský hřbitov zajišťovali městští okresní lékaři.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
dating
20. století, 4.-6.3.1903
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Rukopis
inventory number
Archiv NM, RNM, č. 372, 345, 376, 353 a 349

similar subjects