Languages

Kresby ženského hrobu z archeologického naleziště Plava

description

Bohatý ženský hrob ze střední doby bronzové na původní dokumentaci F. Stulíka.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
subject author
F. Stulík
dating
19. století, 1866
origin
Česká republika, České země
material
Papír
technique
Kresba
inventory number
SNM - Archeologický sbor, inv. č. 300-5

similar subjects