Languages

Rukávová páska revolučních gard

description

Revoluční gardy (RG) byly ozbrojené skupiny, zformované z českých dobrovolníků, které působily na území osvobozeného Československa v období od 23. května do srpna 1945. Byly vytvořeny z tzv. strážních praporů, které se po 11. květnu utvářely z povstaleckých oddílů. Oficiální náplní činnosti RG byla strážní služba, zajištění bezpečnosti a pořádku ve městech, chod internačních táborů a organizace výcviku podřízených jednotek. V současné době je pod pojem revoluční gardy zahrnována celá řada dalších ozbrojených útvarů, které v období po květnu 1945 vznikly, jako například bezpečnostní sbory Národních výborů, jednotky obnovovaných armádních sborů či Sboru národní bezpečnosti. Po 25. květnu 1945 přešly RG z kompetence Ministerstva národní obrany do kompetence Ministerstva vnitra. V souvislosti s nařízenou mobilizací pěti ročníků do československé armády ze dne 27. května 1945 ministerstva vnitra a národní obrany nařídila, aby v době od 12. do 17. června 1945 byly postupně rozpuštěny všechny ozbrojené jednotky, které působily mimo rámec československé armády a Sboru národní bezpečnosti. Některé jednotky RG získaly nechvalnou proslulost zejména v souvislosti s bezprávím páchaným na obyvatelstvu německé národnosti v době tzv. divokého odsunu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka novodobých českých dějin
fund
Sbírka textilu a módy
type
Militaria
dating
20. století
origin
Česká republika, Československo
dimension
Výška: 6 cm, Délka: 40 cm
material
Textil
technique
Šití, potisk
inventory number
H8-7900

similar subjects