Languages

kachel - torzo

description

torzo komorového kachle s plastickou polopostavou Filipa Hessenského - zachována pouze ruka šlechtice

institution
Severočeské muzeum v Liberci
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
alternate name
kachel - torzo
subject author
výzkum Košnar - Kaván v roce 1968
dating
16. století, 16./17.stol
origin
Liberecký kraj, Modlibohov
dimension
zach, výška 190 mm
material
Keramika
technique
Vypalování, výpal
photo author
I. Borisjuková
inventory number
P17959

next subjects