Languages

Kolkované rakousko-uherské bankovky

description

Krátce po vzniku Československa obíhaly na území nové republiky peníze zaniklého Rakousko-Uherska. Protože hrozil hospodářský rozvrat, bylo nutné zavést vlastní měnu a část peněz stáhnout z oběhu. Snahy zavést vlastní měnu proběhly v německých oblastech (tzv. Deutschböhmen) již na konci roku 1918, ale měnová odluka v Československu proběhla v březnu 1919, kdy byly uzavřeny státní hranice a započato s výměnou bankovek. Protože ještě nebyly vytištěny nové peníze, byly stávající bankovky okolkovány. Peníze byly měněny tak, že lidé za odevzdanou hotovost od určité výše dostali pouze část v okolkovaných bankovkách a další část byla uložena na nucenou půjčku. Lidé vlastnící úspory v jiné formě nežli jako bankovní a spořitelní vklad, museli ze svého majetku zaplatit daň. Díky úspěšnému provedení odluky spojené se jménem Aloise Rašína se podařilo zabránit inflaci a československá koruna v meziválečném období patřila mezi nejpevnější evropské měny.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka novodobých českých dějin
fund
Obchod a reklama
type
Papírová platidla
dating
20. století, 1919
document publisher
Centrální banka
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Výška: 19,5 cm, Šířka: 26,5 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
H2-588

similar subjects