Languages

Stravenka

description

Stravenka z lodi Chrobry, na níž se přepravovali čs. letci do Francie před vypuknutím 2. světové války.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Památník II. světové války
type
Předměty denní potřeby
dating
20. století, 1939
date of issue
Nedatováno
period/culture
2. světová válka
document publisher
Linie Zeglugowe, S.A.Warszawa
language
Polština, angličtina, němčina
origin
Polsko
dimension
8x5 cm
material
Papír
technique
Tisk
original owner
Ludvík Klímek
inventory number
L18

similar subjects