Languages

Cesta na Kalvárii

description

Obraz malovaný na skle "Cesta na Kalvárii". Ježíš doprovázený Pannou Marií, družinou pěšího a jízdního vojska, duchovními, lotry, nese svůj kříž na Kalvárii. Před ním klečí sv. Veronika s rouškou, na níž se otiskla Kristova tvář. V pozadí město Jeruzalém a hora Kalvárie. Výzdoba: v horních rozích stylizované květy růže a zlaté barokní ornamentální články. Na bílém štítě se zlatým rámem černý nápis " Die Ausführung Jesu Christy auf den Berg Calvarye ". Černý profilovaný rám.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Etnografická podsbírka
type
Etnologické a etnografické sbírky
dating
19. století, 1. polovina 19. století
origin
Moravskoslezský kraj, Západní Slezsko
dimension
35,5 x 53 cm
material
Sklo, Sklo, dřevo
technique
Podmalba na skle, Malba na skle
original owner
Starý muzejní majetek
inventory number
N 321

similar subjects