Languages

Stojan na laboratorní sklo

description

Vysoký dřevěný předmět je tvořen kulatou stupňovitou nožkou, z jejíhož středu vyrůstá štíhlý válcovitý dřík, zakončený posuvným vidlicovitým držadlem. To je v nástavci ukotveno pomocí kostěného šroubu. Stojan, opatřený hnědou polychromií, je součástí fondu Lékárny U Černého orla v Polné, v němž se nalézá řada pomůcek datovaných od konce 18. až do počátku 20. století. Původně byl součástí většího laboratorního vybavení a jeho polohovatelné držadlo umožňovalo flexibilní zacházení s rozmanitým fundusem. Prezentovaný exponát sloužil například jako podpůrný nástroj při destilaci, kdy podpíral hrdlo křivule, ústící do určené nádoby, tzv. jímadla.

institution
Městské muzeum Polná
subcollection
Historická podsbírka
type
Lékárny
dating
19. století, 3. třetina 19. století
origin
Vysočina, 1966, dar Zdeňka Prokopa z Lékárny U Černého orla v Polné
dimension
20 x 9 cm
material
Dřevo, dřevo, kost
inventory number
Po-35/C/21

similar subjects