Languages

Rukopis

description

Latinské potvrzení o absolvování právnických studií na univerzitě v Ingolstadtu (Německo) dne 27. července 1778 Johannem Georgem Mayerem, který se tímto stal licenciátem obojího práva. Potvrzení je ověřeno císařským a univerzitním notářem Ignácem Lichtensternem. Vlastní text na ff. 1r–6v, jediný písař, text v červeném rámečku z jednoduché linky, kaligrafické písmo, incipit „IN NOMINE SACROSANCTAE ET INDIVIDUAE TRINITATIS AMEN.“ a ozdobná iniciála „N-os“ červeně a zlatě, vybraná slova v textu červeně. Vazba původní, lepenka, červený aksamit bez výzdoby, na hřbetě zelená hedvábná šňůra pojící 3 složky pergamenu.

institution
Severočeské muzeum v Liberci
subcollection
Staré tisky
type
Knihy, periodika a tiskoviny
alternate name
IN NOMINE SACROSANCTAE ET INDIVIDUAE TRINITATIS AMEN
dating
18. století, 1778
origin
Německo, Německo, Ingolstadt
dimension
v. 20 cm, š. 18 cm
material
Pergamen, pergamen, lepenka, aksamit
technique
Rukopis
media type
Digitální fotografie
original owner
stará sbírka
photo author
M. Dománková
inventory number
ST0241

similar subjects