Languages

Koberec ersari

description

Podobně jako předchozí exemplář má i tento koberec kompozici charakteristickou pro turkmenský kmen Ersari, kdysi kočující jak na území Turkmenistánu podél řeky Amudarji, tak zejména v severozápadním Afghánistánu. Vzhledem k této lokalizaci bývaly v Evropě velmi oblíbené ersarské koberce známé pod názvem „afghán“. Kompozici koberce tvoří ve středovém poli celkem 21 gölů, oktogonálních medailonů podskupiny tagan, seřazených po sedmi ve třech svislých řadách. Mezi nimi jsou drobné sekundární výzdobné motivy, především kosočtverečné mřížky s hvězdicemi na koncích břeven. Koberec má všechny znaky původního etnického díla ještě nenarušeného vlivy komercializace. Časově ho lze zařadit do poslední čtvrtiny 19. století. Osnova: tmavohnědá vlna s příměsí chlupů ostatních zvířat, 54 přízí na dm. Útek: hnědá vlna, 2 za řadou uzlů, 33 uzlů na dm. Vlas: vlna, symetrický uzel na 2 osnovních přízích, 891 uzlů na dm². Příčné okraje: jen osnovní třásně. Podélné okraje: původně pravděpodobně ploché, malé zbytky cihlově červené vlny.

institution
Státní zámek Rájec nad Svitavou
subcollection
Mobiliární fond Rájec nad Svitavou
type
Oděvy a textil
dating
19. století, konec
origin
Asie, severozápadní Afghánistán
dimension
výška 257 cm, šířka 189 cm
material
Vlna
technique
Tkaní
original owner
Rájec nad Svitavou
literature
Štulc, Josef - Klimtová, Zdenka - Chudárek, Zdeněk - Dřevíkovská, Jitka: Koberce Orientu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Praha 2014, str. 63, č. kat. 72 (autor hesla Josef Štulc)
inventory number
RA03327

similar subjects