Languages

Amfora s malovanými trojúhelníky

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archeologická sbírka
fund
Starší doba železná
type
Archeologické sbírky
dating
Doba halštatská, Pozdní doba halštatská
period/culture
Pozdní doba halštatská
origin
Středočeský kraj, Brabečky
material
Keramika
technique
Vypalování
inventory number
H1-63110

similar subjects