Languages

Amfora

description

Amfora s malovanými trojúhelníky.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archeologická sbírka
fund
Starší doba železná
type
Archeologické sbírky
dating
Doba halštatská, Pozdní doba halštatská
period/culture
Pozdní doba halštatská
origin
Středočeský kraj, Brabečky
dimension
Výška: 15 cm, Průměr okraje: 17,6 cm
material
Keramika
technique
Vypalování
inventory number
H1-63114

similar subjects