Languages

Krucifix

description

Barokní dřevěný krucifix se širokými břevny s rozměrným korpusem Krista, který je ukřižován v mírně esovitém postoji. Kristus je zachycen s hlavou mírně skloněnou doprava, s širokou výraznou tváří, žebra a svaly jsou mírně plasticky naznačeny. Na hlavě má detailně promodelovanou trnovou korunu, oproti pažím jsou dlaně široké.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Podsbírka výtvarného umění
type
Umělecké sbírky
dating
18. století, 2. polovina 18. století
origin
Moravskoslezský kraj, Slezsko
dimension
280 x 180 cm, výška korpusu 170 cm
material
Dřevo, Ddřevo, kovové pásky
technique
Dřevořezba
original owner
Dar Technických služeb Opava, 1991
photo author
Bc. Luděk Wünsch
inventory number
U645B
previous subject next subject

similar subjects