Languages

Fotografie

description

Pohled na scénu s marionetami v kulisách soudní síně. Na fotografii je zachyceno 13 marionet, soudci, duchovní, zločinci, advokáti. Loutky pravděpodobně patřily Jindřichu Kopeckému. (Usuzuji dle podobnosti loutek ve sbírce JčM). 1) Fotografie byla značně poškozená, proto byla v roce 2010 restaurována a adjustována na nový podklad. Zásah provedla Tereza Cermanová, č. smlouvy 34/2011. rozměry: 21,6 x 29 cm, 27,6 x 31,6 cm s paspartou. 2) Fotografie byla značně poškozená, proto byla v roce 2011 restaurována a adjustována na nový podklad. Zásah provedla Tereza Cermanová, č. smlouvy 34/2011. rozměry: 21,6 x 29 cm, 25 x 30,4 cm s paspartou

institution
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
subcollection
Divadelní archiv
fund
Loutkářství
type
Divadlo
accession number
Z 153/2010
dating
20. století, přelom 19. a 20. století
origin
Jihočeský kraj, České Budějovice
dimension
výška: 79 cm
material
Dřevo, dřevo|kožešina|sklo
inventory number
D 4925

similar subjects