Languages

Barnabáš, údolí Tisy

description

Barnabáš, údolí Tisy, nyní Kostylivka, vory u břehu

institution
Slovanská knihovna
subcollection
Speciální sbírky
fund
Hůlka Rudolf - sbírka fotografií a archivních dokumentů
group
Fotografie z Podkarpatské Rusi
type
Fotografie
subject author
Rudolf Hůlka (1887-1961)
dating
20. století, první pol. 20. let 20. století
origin
Ukrajina, Podkarpatská Rus, Barnabáš, Kostylivka
dimension
9 cm x 12 cm
material
Sklo
technique
Fotografický proces
media type
Barevný diapozitiv
literature
Opleštilová, Hana a Babka, Lukáš: Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887-1961) = The lost world of Subcarpathian Rus' in the photographs of Rudolf Hůlka (1887-1961). Praha: Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2014.
key words
Hůlka, Podkarpatská Rus, Barnabáš, Kostylivka
inventory number
T-H-1-991

next subjects