Languages

Model neznámého pomníku J. Fügnera (fotografie)

description

Dobová fotografie s pohledem na návrh neznámého pomníku. Lepeno na kartonu. Model představuje drobnou stavbu v dórském slohu sestávající z megara pro bustu a několikastupňovitého soklu ve formě čtyřbokého komolého jehlanu. Megaron pro bustu připomíná jednoduchý řecký chrám typu in antis. Na třístupňové krépidě spočívá jednoduchá cella se dvěma dórskými bezpatkovými sloupy v průčelí. Cella je na vnějších rozích zdobena dórskými pilastry a kryje antikizující bustu s nápisem "FÜGNER". Kladí sestává z nečleněného architrávu, triglyfmetopového vlysu a kordonové římsy zdobené mutuli. Metopa ve svislé ose průčelí je zdobena znakem Československé obce sokolské. Římsa se skládá z vodorovné geison a žlábkovnice (kyma recta). Nad kládím se tyčí elipsovitá kupole se čtvercovým tamburem, který je zdoben triglyfy, metopami a akroterii. Vrchol kupole zdobí jednoramenný kříž. Dle původního určení (Brachtl 1984) se jednalo o původní návrh podoby Maďarského pomníku pro Lázně Jeseník (Gräfenberg). Dle nového určení (Petrásek 2022) se jedná o neznámý pomník Jindřichu Fügnerovi (1822-1865), zakladateli Sokola. Podobnost soklu tohoto pomníku s návrhem Českého pomníku od Linsbauera (a rovněž podobnost pomníku J. Fügnera a M. Tyrše s Polským pomníkem) podporuje teorii, že J. Ripper čerpal inspiraci ke stavbě nových lázeňských pomníků mezi zpřátelenými pražskými sochaři, jejichž díla se stala předlohou pro nově vznikající pomníky na Gräfenbergu. Patrně touto cestou se model pomníku J. Fügnera ocitnul v jeho pozůstalosti a byl následně jeho dcerou Zdenkou darován do muzea.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Jeseník)
subcollection
Historická podsbírka
fund
Fotografie
group
Fotografie dokumentační
type
Historické sbírky
accession number
91/64
alternate name
č. 142 JZ?
dating
19. století, asi po r. 1865
origin
Česká republika
dimension
32,4 x 23,9 cm (17,9 x 13 cm)
material
Papír
technique
Fotografický proces
media type
fotografie
original owner
starý sbírkový fond
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 5.024

similar subjects