Languages

Pohled na Jeseník (poštovní dopisnice)

description

Kolorovaná poštovní dopisnice s celkovým pohledem na město Jeseník - od továrny Regenhart & Raymann vlevo, přes centrum města až po úpatí kopce tzv. Čapky. Snímek pořízen z prostoru jesenických lázní, v horní části vlevo Křížový vrch, vpravo pohoří Jeseníků s Pradědem v pozadí. V levém horním okraji text "Freiwaldou, Öst.-Schles.". Na zadní straně předtisk pro adresu, nevyplněný; údaj o vydavateli.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Jeseník)
subcollection
Historická podsbírka
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice místopisné
subgroup 1
k. ú. Jeseník
subgroup 2
Jeseník
type
Historické sbírky
accession number
45/69
alternate name
Freiwaldau, Öst. Schles.
dating
20. století, vydáno 1912
publisher
Wilhelm Peters, Neisse
origin
Olomoucký kraj, Jeseník / Freiwaldau
dimension
13,9 x 9 cm
material
Papír
technique
Světlotisk, světlotisk kolorovaný
media type
pohlednice
original owner
starý sbírkový fond
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 4.786

similar subjects