Languages

Řídící přístroj

description

Řídící přístroj představuje součást elektromechanického zabezpečovacího zařízení a řídí závislé stavědlové přístroje. Skládá se ze svislého a vodorovného panelu. Na vodorovném panelu řídícího přístroje se nachází kovový reliéf kolejiště stanice na kterém jsou ve vodících drážkách na každém zhlaví vodící kolíky, kterými výpravčí určí číslo koleje, na kterou bude postaven vjezd nebo ze které je postaven odjezd. Pod reliéfem na čelní stěně jsou tzv. směrové závěrníky, které určují pro každé zhlaví, zda jde o vjezd nebo odjezd a do kterého směru. Na svislém panelu nad deskou s reliefem jsou hradlové závěry. Vlastní závislosti mezi závěrníkem a voličem staniční koleje jsou realizovány pomocí závislostních pravítek a závislostních článků.

institution
Muzeum Bojkovska
subcollection
Podsbírka historická
fund
Doprava
group
Signalizační a komunikační zařízení
type
Technika
accession number
62/2010
dating
20. století, 50. léta 20. století
origin
Zlínský kraj, Bojkovice
dimension
neznámé
material
Kov
inventory number
HB2709

similar subjects