Languages

Pamětní bronzová deska - T. G. Masaryk

description

Pamětní bronzová deska s plastikou státního znaku ČSR s plastickým nápisem: "Památce presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka a na paměť jeho uvítání v Pitíně 26. 6. 1924. Sbor dobrovolných hasičů v Pitíně."

institution
Muzeum Bojkovska
subcollection
Podsbírka historická
fund
Kovové předměty
group
Tabule a vývěsní štíty
type
Historické sbírky
accession number
V320
dating
20. století
origin
Zlínský kraj, Pitín
dimension
59,5 x 88,5 cm
material
Bronz
inventory number
HB2624

next subjects