Languages

Želenická spona

description

Bronzová spona, 5. st. př. Kr. Z vrchu je šperk zdoben hlavičkou zvířete, terčovitým diskem a řadou závěsků. Spona není podle všeho výrobek domácích dílen, jedná se o import z východoalpského-balkánského prostředí.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archeologická sbírka
fund
Starší doba železná
type
Archeologické sbírky
dating
Doba halštatská
origin
Česká republika
material
Bronz
technique
Kovolitectví
inventory number
H1-111937

similar subjects